Fotowoltaika

Fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna służy do produkcji energii elektrycznej w budynku. W tym celu wykorzystuje ogólnodostępną, odnawialną energię promieniowania słonecznego. Moduły fotowoltaiczne wytwarzają z niej prąd stały. Jest on zmieniany w prąd przemienny, który można wykorzystywać do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych w budynku. Nadwyżkę energii wyprodukowanej dzięki fotowoltaice można przekazać do publicznej sieci i odebrać ją w dogodnym momencie.
Systemy fotowoltaiczne zmniejszają zanieczyszczenie środowiska i chronią zasoby naturalne. Wymagają montażu na niezacienionych połaciach dachu skierowanych na południe, zachód lub wschód.

Vitovolt

Moduły fotowoltaiczne i kompletne rozwiązania systemowe do produkcji darmowego prądu z energii słonecznej.

System zasobników energii

System magazynowania energii elektrycznej. Pojemność akumulacji energii: od 3,7 do 13,8 kWh.

W ofercie również: